Polska

Dlaczego najbogatszy kraj nie jest jeszcze bogaty?

Około 30 000 000 zł przypada na każdego Polaka!

Kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o….

Polska to kraj z ogromnymi zasobami światowymi. Polska, gdyby miała utrzymywać się sama na własnym wydobyciu, to co niektóre skarby naszej ziemi są wystarczające na ponad 9000 lat. Polska posiada złoża tytanu i wanadu na Suwalszczyźnie, które według niektórych źródeł mogą uczynić nasz kraj najbogatszym na świecie. Złoża te mają wartość około 355 mld dolarów. Polska posiada również inne złoża kopalin, w tym miedzi i srebra oraz około 14 tysięcy złóż różnych kopalin.

Dlaczego nie jesteśmy jeszcze bogaci?
Dlaczego nie wydobywamy bogactw naturalnych?

Posłuchajmy dlaczego i jakimi zasobami dysponujemy.

Zapraszamy na materiał