Polska

Noga z gazu! Nowe przepisy mandaty 2022!

Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy zaostrzające kary dla uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia. Zmiana sprawiła, że znacząco wzrosły kwoty mandatów m.in. za przekroczenia dozwolonej prędkości, czy za wykroczenia popełniane przez kierowców wobec pieszych.

Od 1 stycznia 2022 r. wzrosły stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, które wynoszą:

Minimalne kwoty mandatów za wykroczenia inne niż przekroczenie prędkości:

 • Minimum 500 zł:   
  • tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu;
 • Minimum 1 tys. zł:
  • nieprawidłowe wyprzedzanie;
  • prowadzenie pojazdu niemechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila w organizmie);
 • Minimum 1,5 tys. zł:
  • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej;
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych;
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
  •  naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych;
  • prowadzenie pojazdu bez uprawnień do kierowania;
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu;
 • Minimum 2 tys. zł:
  • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym;
  • wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
  • wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych;
  • wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • Minimum 2,5 tys. zł:
  • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu;
  • spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby;
 • Minimum 8 tys. zł:
  • dla właściciela pojazdu za niewskazanie osoby, której powierzyliśmy pojazd;

Punkty karne jakie kierowca może otrzymać za popełnione wykroczenie:

 • 15 punktów otrzyma kierowca za wykroczenia:
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h;
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym;
  • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym;
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
  • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • 13 punktów otrzyma kierowca za wykroczenia:
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h;
 • 10 punktów otrzyma kierowca za wykroczenia:
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;
  • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
  • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;
  • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone;

Kompletna treść rozporządzenia wraz z nowym taryfikatorem znajduje się na stronie internetowej.