Interpelacja w sprawie zarejestrowania firmy POLAND REPUBLIC OF w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych

Szanowny Panie Ministrze…

Cytujemy: Interpelacja nr 5712

Szanowny Panie Ministrze,

w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission, strona sec.gov) (rejestr EDGAR) jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów figuruje „POLAND REPUBLIC OF”. Wykrył to i napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich pewien obywatel, a rzecznik prosi ministra spraw zagranicznych o wyjaśnienie sprawy.[i]

Na stronie internetowej sec.gov możemy sprawdzić, że doszło do rejestracji Polski jako zagranicznej firmy emitującej obligacje. Państwo polskie zarejestrowane zostało w stanie Nowy Jork jako korporacja o nazwie “POLAND REPUBLIC OF” działająca w siedzibie Ambasady RP. Firma posługuje się logiem tożsamym z godłem Polski[ii]. Jeden z ostatnich listów rządu RP do Komisji został podpisany jest przez Piotra Nowaka podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polski.

W szczegółowych dokumentach możemy jednak przeczytać, że po rejestracji Skarb Państwa RP będzie mógł sprzedawać dowolne dłużne papiery wartościowe, a więc można wywnioskować, że nie chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej przez ministerstwo na terenie Stanów Zjednoczonych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego do opinii publicznej nie została podana informacja co zamierza ministerstwo?
2. Jakie obligacje będzie sprzedawał Skarb Państwa?
3. Jakie obligacje i o jakiej wartości zostały sprzedane od momentu rejestracji?
4. Czemu ma służyć sprzedaż polskich obligacji na amerykańskiej giełdzie?
5. Dlaczego podmiot ten został zarejestrowany w siedzibie ambasady, a nie jak w przypadku innych państw, na terenie państwa emitującego obligacje?

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPLA22

Więcej 👇