Świat

Sars-Cov-2 poszukiwany! Dlaczego PCR jest niewiarygodny?

Andy Choinski o Karym Mullisie twórcy metody PCR i dlaczego ta metoda jest niewiarygodna jako test na Sars-Cov-2.

Gdzie wszyscy myślą tak samonikt nie myśli zbyt wiele

Andy Choinski o Karym Mullisie twórcy metody PCR i dlaczego ta metoda jest niewiarygodna jako test na Covid-19. Kary Mullis na końcu powiedział, że brak twardych naukowych dowodów na to, że HIV powoduje AIDS. Wszystko opiera się na wierze! Podobnie jest z metodą PCR, która nie powinna być używana jako test na obecność Sars-Cov-2. A już na pewno nie może być wykładnią choroby zwanej Covid-19.

Okazuje się, że w pewnych kwestiach dzisiejsza nauka akademicka nie wiele różni się od religii a paradygmaty zaczynają przybierać formę dogmatów co musi oznaczać upadek autorytetów, upadek zaufania społecznego.

Andy, tak na prawdę zrobił film dość uniwersalny o tym jak dziś wygląda świat i jak bardzo jest patologiczny. Kawał dobrej roboty!

Zapraszamy na materiał