Siostra zakonna Nadzieja i jej spotkania z istotami pozaziemskimi

Należało by się zastanowić i rozważyć możliwość zesłania Jezusa jako istoty zesłanej przez cywilizację pozaziemską. Cywilizację pozytywnie nastawioną do życia, mającą kontakt z Bogiem jedynym, nie materialnym, inteligentnym bytem do którego drogę chciano nam wskazać poprzez otwarcie naszych własnych umysłów.

Należy zauważyć, że w tak dalekich czasach ludzie nie pojmowali i nie znali naszego dzisiejszego języka. Zatem aby wiedza głoszona miała możliwość przetrwać tysiące lat, należało użyć języka ponadczasowego jaki jest użyty choćby w Biblii i pismach świętych.

Poniżej ciekawe ilustracje i szczegóły:

Zostało powiedziane, iż nadejdą czasy gdzie nauka będzie potwierdzać religię a religia naukę. Zważając na fizykę kwantową wydaje się, że zaczyna się to dziać. Otwierają się umysły ludzi…