Polska

Wstrząsająca patologia w MON i MSWiA

Mobbing, fałszowanie dokumentów, zastraszanie, groźby ze strony przełożonych i struktur MON i MSW.

Chor. Aleksander Siergiej

Chor. Aleksander Siergiej jest od 25 lat żołnierzem zawodowym. Służył w różnych jednostkach wojskowych m.in. w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych i w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie na stanowiskach dowódcy drużyny, starszego technika, instruktora i dowódcy plutonu.
Brał udział jako przedstawiciel Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie i tłumacz na Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego w Kielcach oraz w Szczycie NATO w Warszawie.
Od roku 2021 jest członkiem Stowarzyszenia „Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń” zrzeszającego funkcjonariuszy służb mundurowych, gdzie odpowiedzialny jest za weryfikację członków i kontakty międzynarodowe.
Odznaczony medalami resortowymi „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Komisja śledcza ds. pandemii jest oddolną, niezależną i nie powiązaną z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym inicjatywą Instytutu Ordo Medicus i jej działanie jest finansowane przez dobrowolne darowizny. Finansowania wymaga zarówno działalność merytoryczna, organizacyjna, jak i techniczna obsługa posiedzeń i strony internetowej. Dlatego prosimy o wsparcie na miarę swoich możliwości. Z góry dziękujemy.
https://ordomedicus.org/wspieram

Komisja śledcza ds. pandemii została powołana przez Instytut Ordo Medicus celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności obecnej sytuacji i zebrania materiału dowodowego w szczególności dla prawników. Komisja będzie przesłuchiwać lekarzy, naukowców i wszystkich, którzy mogą się przyczynić do wyjaśnienia obecnego kryzysu. Komisja jest niezależna, społeczna i nie powiązana z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym.
Informacje dotyczące Komisji śledczej i jej posiedzeń znajdują się na dedykowanej podstronie:
https://ordomedicus.org/category/posiedzenia/

Zapraszamy na materiałCałe XV posiedzenie Komisji śledczej – chor. Aleksander Siergiej ?

Start w od minuty 14:55