Teorie spiskowe?

Wyczekiwany Mesjasz [Lektor]

Fałszywy mesjasz? Syn Rothschildów?

Fałszywy mesjasz? Syn Rothschildów?

Żyjący w odosobnieniu syn Rothschildów może być większym planem. Przepowiednie opisują skąd nadejdzie. Wszystko jest spójne.

Arnold J. Toynbee napisał: „Istniał również cel nawrócenia pogańskiego świata na kult Jahwe pod egidą światowego imperium skoncentrowanego na Erec Israel rządzonego przez „ Pańskiego Namaszczonego ”: nadchodzącego ludzkiego króla rodu Dawida.” ( Reconsiderations , 1961, s. 486).

Zapraszamy na materiał


Fałszywy mesjasz to osoba lub postać, która udaje bądź jest uważana za rzekomego wybawcę, mesjasza lub przywódcę religijnego. Tego rodzaju postacie pojawiały się w historii wielu religii i kultur, a ich pojawienie się było często wynikiem społecznych, politycznych lub religijnych napięć.

Jednym z najbardziej znanych fałszywych mesjaszy w historii judaizmu był Szabtaj Cwi, żyjący w XVII wieku w Turcji. Szabtaj Cwi uważał się za mesjasza i zebrał wokół siebie rzesze zwolenników, którzy wierzyli w jego boską misję. Jego ruch stał się tak silny, że władze tureckie postanowiły aresztować Szabtaja Cwiego i poddać go torturom w celu wymuszenia od niego publicznego odwołania swoich nauk. Szabtaj Cwi poddał się tym żądaniom, co wywołało wiele kontrowersji i podzieliło jego zwolenników.

Innym przykładem fałszywego mesjasza był Jacob Frank, żyjący w XVIII wieku w Polsce. Frank uważał się za mesjasza i twierdził, że jego celem jest ujednolicenie wszystkich religii. Jego ruch przyciągnął wielu zwolenników, w tym nawet kilku biskupów katolickich. Jednakże Frank i jego zwolennicy zostali oskarżeni o herezję i zmuszeni do ucieczki z Polski.

Fałszywi mesjasze pojawiali się również w innych religiach, takich jak chrześcijaństwo i islam. Jednym z przykładów był David Koresh, przywódca religijny z Teksasu, który uważał się za wcielenie Jezusa Chrystusa i zebrał wokół siebie sekciarską społeczność. Koresh i jego zwolennicy zostali zaatakowani przez amerykańskie siły policyjne w 1993 roku, w wyniku czego zginęło wiele osób.

Wszyscy ci fałszywi mesjasze stanowią przypomnienie o sile wierzeń religijnych i o tym, jak łatwo ludzie mogą być wprowadzeni w błąd przez osoby, które udają się za mesjaszy lub wybawców.

Zapraszamy na materiał