Świat

Wyrok Sądu Najwyższego w USA – patent i wykluczenie z praw człowieka?

Wyrok Sądu Najwyższego w USA - patent i wykluczenie z praw człowieka?

Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie MOLECULAR
PATHOLOGY ETAL. v MYRIAD GENETICS, INC., ET AL.

W 2013 r. w sprawie sądowej Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc, w USA, Sąd Najwyższy orzekł, że ludzkie DNA nie może zostać opatentowane, ponieważ jest „produktem natury”.

Ale pod koniec orzeczenia Sąd Najwyższy orzekł, że jeśli ludzki genom zostanie zmodyfikowany przez szczepionki mRNA (które są obecnie w użyciu), to genom może zostać opatentowany.

Oznacza to, że każdy, kto otrzymał szczepionkę, jest teraz technicznie „opatentowany”, a coś, co jest opatentowane, jest „zastrzeżone” i zostanie włączone do definicji „transludzi”. Osoby prawnie zidentyfikowane jako „transludzie” nie mają dostępu do praw człowieka ani praw przyznanych przez państwo. Dzieje się tak, ponieważ nie są klasyfikowane jako w 100% biologiczne lub ludzkie. Dlatego technicznie każdy, kto otrzyma tę szczepionkę, nie ma już dostępu do praw człowieka.