Teorie spiskowe?

Zeitgeist – Pieniądz rządzi światem – Adendum – 2008 [cz.2] [lektor PL]

Zeitgeist cz. 2

Druga część filmu próbuje odnaleźć i ujawnić korzenie korupcji wszechobecnej w życiu społecznym. W prosty sposób wyjaśnia mechanizmy finansowe, które sprawiają, że wpadamy w błędne koło pieniądza i długów – czy to jako jednostki, czy całe narody. Jednocześnie film przedstawia możliwe rozwiązanie – nieoparte na polityce, legislacji, odgórnych zarządzeniach i ogólnych wierzeniach. Rozwiązanie ma bazować na pozbawionym przesądów zrozumieniu czym jesteśmy, jak współdziałamy z naturą i na dostępie do nowoczesnych, efektywnych i w pełni z naturą współgrających technologii. Prezentowany jest nowy system socjalny, zwany „Projekt Venus”, który autor – Jacque Fresco udoskonala przez całe życie.