Magia umysłu

Złota liczba. Boska proporcja. Ciąg Fibonacciego.

Boska proporcja to pojęcie z zakresu matematyki i sztuki i jest niesamowicie zastanawiające kto, co kryje się za tym niesamowitym faktem.

Złota liczba. Boska proporcja. Ciąg Fibonacciego.

Boska proporcja to pojęcie z zakresu matematyki i sztuki. Złoty podział bazuje na podziale odcinka na dwie części, ale w taki sposób, żeby stosunek długości dłuższej jego części do krótszej równy był stosunkowi całego tego odcinka do jego dłuższej części. Złoty podział zwany był również po łacińsku divina proportio czyli boska proporcja. Pentagram oparty na złotej proporcji był znakiem, którym Pitagorejczycy się pozdrawiali.

Złota liczba jest oznaczana grecką literą φ (czyt. „fi”) i wynosi około 1,618. Złota liczba jest jedyną taką liczbą rzeczywistą, której odwrotność jest równa różnicy tej liczby i liczby 1.

Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych zdefiniowany w sposób następujący: pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, a każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.

Jeśli chodzi o sztukę, boska proporcja była wykorzystywana przez wielu artystów w swoich dziełach. Przykładem może być obraz Mona Lisy Leonarda da Vinci, gdzie twarz kobiety jest ułożona zgodnie z zasadami boskiej proporcji.

Zapraszamy na materiał